Muhasebe Hesap Kodları – İşleyişi, Excel ve PDF Tablosu

Muhasebe Hesap Kodları

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımda muhasebe hesap kodları konusunu ele alacağım. Hesap kodları nedir, neye göre sıralanmışlardır, ne işe yararlar, işleyişleri nasıldır sorularına cevap arayacağız. Ayrıca tüm hesap kodlarının sıralandığı excel ve PDF tablosunu da yazımızın son bölümlerinde bulacaksınız.

Muhasebe Hesap Kodu Ne Demektir?

Muhasebenin dört adet ana görevi vardır. Bunlar, kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analizdir. Günlük muhasebesel işlemlerimizi (faturalar, banka, kasa, tahakkuklar vs.) muhasebe sistemimize kaydını yaparız. Yaptığımız bu kayıtlar yüzlerce, binlerce ve hatta büyük firmalarda onbinlerce adet olabilmektedir. Bu atılan kayıtların içinden çıkılamayacak ölçüde karışmaması için her muhasebesel işlem, türüne ve amacına göre belli kodlar altında saklanmalıdır. Yani muhasebenin sınıflandırma görevi yerine getirilmelidir. Bu sınıflandırma işini yapan kodlara hesap ve hesap kodlama sistemine de Tek Düzen Hesap Planı denir.

Kursa ulaşmak için tıklayınız

Muhasebe Hesap Kodları Mantığı

Muhasebe hesap kodlarının tüm Türkiye’de aynı amaç ve mantık ile kullanılmasını sağlamak için Tek Düzen Hesap Planı vardır. Bu hesap planının da kendi içinde sıralanma mantığı mevcuttur.

Hesap kodları sayısal kodlardır, içlerinde harfler bulunmaz. Ana hesaplar 3 hanelidir ve ilk hanelerindeki rakam, hesapların bilanço, gelir tablosu veya gider veya nazım hesapları olmalarına göre farklılık gösterir.

Şöyle ki:

  • 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplar : Bilanço hesaplarıdır. Yani bu hesap kodları ile başlayan bir hesaba kayıt attığınızda doğruca bilançoya gider. Basit Bilanço Anlatımı isimli makalemde daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
  • 6 ile başlayan hesaplar : Gelir Tablosu hesaplarıdır. Bu hesap koduyla başlayanlar doğruca gelir tablosu altına giderler. Basit Gelir Tablosu isimli makalemi okuyabilirsiniz.
  • 7 ile başlayan hesaplar : Gider hesaplarıdır. Genel yönetim giderleri, finansman giderleri, direkt işçilik giderleri vs. gibi kayıtların takip edildiği hesaplardr.
  • 9 ile başlayan hesaplar : Nazım hesaplardır. Nazım Hesaplar Nedir isimli yazımda detaylı bilgi almanız mümkündür.

Tek Düzen Hesap Planı isimli makalemde tek düzen hesap planını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştım. Bu yazıyı okuduğunuzda hesapların diziliş mantığını ve bilanço ile ilişkisini net bir şekilde anlayabileceksiniz diye düşünüyorum.

Hesap Ana Kodları ve Alt Kodları

Muhasebe hesap kodlarının nümerik (sayısal) karakterler olduğunu ve ilk rakamın ise yukarıda anlatıldığı gibi belirlendiğini söyledik. Bu ilk rakamlara 2.si ve 3.sü eklenerek detaylandırılıp ana hesaplar oluşturulmuştur. Bu oluşturulan ana hesaplar da alt alta eklenerek Tek Düzen Hesap Planı’nı oluşturular.

Yalnız sadece ana hesaplar ile hareket etmemiz pek mümkün değildir. Aynı gruptaki hesapları daha da detaylandırmamız gerekmektedir çoğu zaman. Bunun için ise ana hesaplar altına başka kırılımlar da eklenerek alt hesaplar oluşturulur.

Örneğin:


770 – Genel Yönetim Giderleri

770-001 – Ofis Çalışan Maaşları

770-002 – Ofis Çalışan SGK İşveren Payları

770-012 – Kırtasiye Giderleri

770-013 – İletişim Giderleri

770-013-01 – Sabit Telefon Giderleri

770-013-02 – İnternet Giderleri

770-013-03 – Mobil Telefon Giderleri

770-014 – Kargo Giderleri

Örnekte gördüğünüz üzere, genel yönetim giderlerini kendi içinde detaylandırmak için bir alt hesap (kırılım) tanımladık. Bu bir ihtiyaçtı, çünkü bir işletmede çok çeşitli giderler vardır elbette. Hatta iletişim giderlerini de kendi içinde detaylandırabilmek için alt hesap altında başka bir alt hesap daha açtık. Bu tür detaylandırmalar firmanın yapısına göre, daha ziyade yönetim raporlamalarında kullanılmak üzere iş görürler.

Muhasebe Hesap Kodları İşleyişi

Muhasebe kayıtları, muhasebe programına muhasebe fişleri aracılığı ile atılırlar. Muhasebe hesap kodları işleyişinden önce muhasebe kayıt mantığını anlamamız gereklidir.

Bir muhasebe fişinin 2 bacağı vardır: Borç ve Alacak. Muhasebeye tek bacaklı (sadece borç veya sadece alacak) kayıt atılamaz (Borç ve Alacak Hesapları konulu yazıya ulaşmak isteyebilirsiniz.). Her iki tarafta da bir veya daha fazla kayıt atılmalıdır, ayrıca borç ve alacak dip toplamları birbirine eşit olmalıdır. Daha ayrıntılı anlatım için Basit Muhasebe Kaydı isimli yazımı okumanızı öneririm.

Hesap kodları bazında baktığımızda ise, hesap kodunun ilk hanesi bizim çıkış noktamız olacaktır.

Şu şekilde genelleyelim:

  • Bilanço Hesapları : Öncelikle bilanço anlatımı ile alakalı yukarıda verdiğim linkten yazımı okumuş olmanız anlamanızı kolaylaştıracaktır, belirtmek isterim. Bilançonun aktif tarafındaki (1 ve 2 ile başlayan) hesaplardaki artışlar borç tarafına, azalışlar ise alacak tarafına kaydedilir. Bilançonun pasif tarafındaki (3,4 ve 5 ile başlayan) hesaplardaki artışlar alacak, azalışlar ise borç tarafına kaydedilir.
  • Gelir Tablosu Hesapları : Gelirler alacak tarafına, giderler ise borç tarafına kaydedilirler.
  • Gider Hesapları : Artışlar borç tarafına, azalışlar ise alacak tarafına yazılırlar.
  • Nazım Hesaplar :  Bu hesapların bakiyeleri mali tablolara direkt etki etmezler ve daha esnektirler. İhtiyaca göre kullanılabilir. Ama kendi hesap planınızda bir standart belirleyin. Artışlar hep borç tarafında olsun mesela.
  • Düzenleyici Hesaplar : Aktif ve pasif kalemlerini düzenleyen ve ters yönde hareket eden hesaplardır. Düzenleyici Hesaplar Nedir konulu yazımı okuyabilirsiniz.

Muhasebe Hesap Kodları Excel ve PDF Tablosu

Hesap kodlarının işleyişini ve mantığını yüzeysel olarak ele aldık. Bütün halde Tek Düzen Hesap Planı’nı, dolayısı ile bütün ana hesap kodlarını bulabileceğiniz excel ve PDF halinde iki dosyayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:


Muhasebe Hesap Kodları Excel     Muhasebe Hesap Kodları PDF

Faydalı bir içerik olduğunu umuyorum.

[Wow-Herd-Effects id=1]