KDV İstisnaları : KDV İstinası İşlemleri Nelerdir?

KDV İstisnaları İşlemleri

Sevgili arkadaşlar. Bu yazım yine bir vergisel konu ile alakalı olacak: Katma Değer Vergisi istisnalarını konuşacağız. KDV istisnaları ne demektir ve KDV istisnası kapsamındaki işlemler hangileridir sorularının  yanıtlarını açık bir şekilde, madde madde vereceğim.

MuhaSebep tarzı ile anlatıma başlayalım 🙂 :

KDV İstisnaları Ne Demektir?

Katma Değer Vergisi ile ilgili konulara girmiştim daha önce : KDV Tahakkuku ve KDV Tevkifatı yazıları ile… Katma Değer Vergisi, harcama üzerinden alınan bir vergidir, biliyorsunuz zaten.

İstisna ise “diğerlerinden ayrı tutmak” demektir. Genel kuralın, ayrı tutulan için uygulanmamasıdır.

KDV istisnaları ise, Katma Değer Vergisi’nden müstesna (istisnaya tabi) olmaktır. Yani üstünden KDV hesaplanmayacak (dolayısı ile KDV ödenmeyecek) işlemlerdir.

Kısacası kendisine KDV farz olmayan işlemler = KDV istisnalarıdır.

Not: KDV’den istisna olan işlemleri yapanlar, isterlerse bu vergiden sorumlu tutulabilmek için vergi dairesine yazılı olarak başvurabilirler. Bunu da yaparlarsa 3 sene boyunca bu mükellefiyetten müstesna olamıyorlar tekrardan. Dünya üzerinde vergi istisnasından kendi isteği ile vazgeçecek herhangi bir canlı var mıdır bilemiyorum. Kulağa oldukça tuhaf geliyor.

Not : KDV istisnaları, KDV 1 beyannemesinin bir parçasıdır. KDV 1 E Beyannamesi Nasıl Doldurulur başlıklı yazımı okumanızı öneririm.

Kursa ulaşmak için tıklayınız

 

 

KDV İstisnaları İşlemleri Hangileridir?

Katma Değer Vergisi’nden istisna olan bir çok işlem vardır. Burada hepsini yazmayacağım. Ancak gruplayarak ve en sık karşılaşılabilecek olanları listeleyeceğim.

KDV İstisnaları işlemlerini bana göre şu şekilde gruplayabiliriz:


 1. İhracat ve Transit Taşımacılık ile İlgili İstisnalar
 2. İthalat ile İlgili İstisnalar
 3. Sosyal Amaçlı İşlemler ile İlgili İstisnalar
 4. Yatırım ve Askeri Amaçlı İstisnalar
 5. Diğerleri

İhracat ve Transit Taşımacılık ile İlgili KDV İstisnaları

 • Mal ve hizmet ihracatı.
 • Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler, Türkiye’de aldıkları mallar için KDV öderler. Ama bu kişi yurtdışına çıktığı zaman, gümrükte ilgili malın belgesini (genelde fatura) ibraz ederse ödediği KDV kendisine iade edilir.
 • İhraç edilmek amacı ile üretilen mala ait tedarikçilerden satın alınan mallara ait KDV, imalatçılar tarafından ödenmez. Malı satan tedarikçi ise bu KDV’yi beyan eder. Ama vergi dairesince tarh ve tahakkuk edilerek sonrasında tecil olur, yani ertelenir. 3 ay sonra da bu KDV terkin olur, yani silinir. Vergi tarhı hakkında yazmıştım. Vergi Tarhı Nedir konulu yazımı okuyabilirsiniz.
 • Türkiye ile başka ülkeler arasında yapılan, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen taşımacılık işlemleri KDV’den müstesnadır. Ama aynı şekilde ilgili diğer ülkeler ile Karşılıklılık İlkesi gereğince buna müsade edilir. Karşılıklılık demek, diğer ülkeninde sizin vatandaşlarınıza benzer istisnayı uygulaması demektir.
 • Transit ticarete konu (yani yurtiçine hiç girmeden satış) veya gümrükte devir (malı gümrükte veya anrepoda teslim etmek şartıyla satış) işlemleri KDV’den müstesnadır.

İthalat ile İlgili KDV İstisnaları

 • Yurtdışına belli bir süre sonra ihracat edilmek şartıyla ve üretime konu edilecek olan ithal malzemelerin KDV’den muaf olması için Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) adıyla verilen bir teşvik belgesi vardır. Bu belge ile sadece KDV’den değil, Gümrük Vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlardan da müstesna olunur.

Sosyal Amaçlı İşlemler ile İlgili KDV İstisnaları

 • Kamu kuruluşlarının ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıfların;
  • Bilimi, sanatı ve tarımı yaymak amacıyla yaptıkları,
  • Kütüphane, tiyatro, spor tesisi, konser salonu vs. gibi tesislerin işletilmesi ile alakalı,
  • Hastane ve klinik vb. sağlık hizmetleri ile alakalı,
  • Kültür ve tabiat varlıklarını koruma amaçlı restorasyon gibi uygulamalar ile ilgili teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamındadırlar.

Yatırım ve Askeri Amaçlı KDV İstisnaları

 • Kiralamak veya işletmek amacıyla üretilen deniz, hava ve demiryolu araçlarına ait teslim ve hizmetler ile bakım onarım hizmetleri.
 • Yatırım Teşvik Belgesi sahibi üreticilere yapılan teçhizat ve makine teslimleri. Yatırım teşvik belgesi, devletin bazı sektörlere ve bölgelere belli şartlar altında detsek vermek amacıyla sağladığı belgedir.
 • Altın, gümüş, platin ve petrol arama ile ilgili inşa ve modernizasyon ile alakalı teslim ve hizmetler.
 • MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü kurumlarına, iç güvenlik ve savunma amaçlı alınan uçak, gemi, tank, helikopter, füze vs. ve bunlara ait yazılım, montaj, yedek parça, bakım-onarım vs. ile alakalı teslim ve hizmetler.
 • Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin yaptıkları teslim ve hizmetler.

Diğer KDV İstisnaları

 • Gelir Vergisi’nden muaf esnaf ve basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan mal ve hizmet teslimleri.
 • Serbest bölgelerde verilen hizmetler. Serbest bölge dediğimiz, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde fiilen olan, ancak gümrük ve vergi mevzuatı bakımından o ülkenin gümrük duvarı dışında sayılan yerlerdir. Üretimi, yatırımı veya dış ticareti canlandırmak amacıyla bir çeşit teşvikli bölge diyebiliriz.
 • Engellilerin eğitimleri, günlük yaşantıları veya meslekleri için özel olarak üretilmiş araç-gereç ve bilgisayar programları.
 • Diğerleri.

“Yok, bu yazdıklarınız beni kesmedi” derseniz, buyrun size Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği.

 

Konuyu sıkarak özünü çıkarırken, sizleri sıkmadığımı düşünüyorum 🙂 . Moleküler düzeyde de(amıyane: bit kadar da) yeni bir şey öğrenebilen bir kişi bile olduysa “bu iş tamamdır”.

[Wow-Herd-Effects id=1]