Damga Vergisi Tahakkuku Nasıl Yapılır?

Damga Vergisi Tahakkuku

Bu yazımda Damga Vergisi konusuna değineceğim. Çoğumuzun en azından fikir sahibi olduğu, özellikle resmi işlerde karşımıza çıkan bu vergi hakkında hiç derinlere inmeden, genel ve basit bilgiler vermeye çalışacağım. Damga vergisi nedir, damga vergisini kimler öder, nasıl ödenir, damga vergisini ne kadar öderiz gibi sorulara yanıt verip sonrasında Damga Vergisi Tahakkuku nasıl yapılır onu göstereceğim.

Damga Vergisi Nedir?

Bu, gelir veya gider üzerinden alınan bir vergi değildir. Kağıt üzerinden alınan bir vergidir. Bu kağıt dediğimizden kasıt, bildiğiniz kağıt belgeler olabileceği gibi elektronik ortamdaki belgelerdir de aynı zamanda.

Bu belgeler:


 • Herhangi bir devlet kurumu ile kişiler arasındaki işlemlere ait belgeler,
 • Herhangi iki veya daha çok kişi arasında hukuki sonuçları olabilecek işlemlere ait belgeler olabilir.

Bu belgeler:

 • Resmi kurumlara ibraz edildiği zaman,
 • Veya imzalandığı zaman damga vergisine tabi olurlar.

Kimler Damga Vergisi Öder?

 • Damga vergisinin konusuna giren belgeyi (örneğin beyanname) resmi kuruma ibraz eden (veren) kişi ve kuruluş,
 • Kişiler arasında hukuki sonuç yaratacak kağıtları (örneğin sözleşme) imzalayanlar,
 • Ücret, maaş, ikramiye vs ödemesi alan sıradan vatandaş. Bilmiyorsanız söyleyim, maaşınızdan damga vergisi kesintisi yapılır.

Herhangi bir vergiyi ödeyene veya ödemesi gerekene Vergi Mükellefi denir. Bu yukarıda saydıklarım ise damga vergisi mükellefi oluyorlar bu durumda.

Damga vergisinin konusuna giren kağıtları imzalayanların hepsi damga vergisi mükellefi olurlar. Bu imzalama kağıdın imzalanması olabileceği gibi elektronik imza ile de olabilir.

Kursa ulaşmak için tıklayınız

 

Damga vergisinin ödenmemesinden, eksik ödenmesinden veya geç ödenmesinden hepsi birlikte sorumludurlar. İmza edenlerden birinin veya birkaçının vergiden muaf olması, verginin eksik ödenebilmesi sonucunu doğurmaz. Muaf olmayan hepsini öder.

Eğer ki taraflardan biri devlet ise, resmi dairede işi olan kişi veya kuruluş vergiden sorumlu tutulur doğal olarak.

Damga Vergisi Ne Kadar Ödenir?

Damga vergisinin konusuna giren belgeler üzerinden maktu (sabit) veya nisbi (belli oranda) damga vergisi hesaplanır. Verginin maktu mu yoksa nisbi mi olacağı veya hangi şartlarda olacağı Damga Vergisi Kanunu‘nda belirtilmiştir.

 

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisi aşağıdaki şekillerde ödenebilir:

 • Pul Yapıştırarak : Eskiden daha çok karşımıza çıkan bir yöntemdi. Kırtasiyeden damga vergisi pulu alırdık ve gerekli olan belgenin (örneğin senedin) üstüne yapıştırıdık.
 • Damga Vurarak : Resmi daireler evrağın üstüne damga vurarak bizden tahsilat yapabilirler. Damga vergisi tanımına uyan bir durum elbette.
 • Makbuz İle : Daha ziyade gümrük idarelerince uygulanan bir yöntem diyebiliriz. Vergi dairelerine bizzat gidip ödeme yapıldığında da bu şekilde tahsil edilebilir. Yapılan işlem ile ilgili ödenmesi gereken damga vergisi ödenir ve karşılığında vezneden makbuz alırsınız.
 • Beyanname İle :  E-beyanname ile tahakkuk ettirdiğiniz vergi veya SGK beyannamesi üstünde beyanname damga vergisi bulunur. Örneğin KDV beyannamesini  öderken içerdiği damga vergisini de ödemiş olursunuz.
 • Damga Vergisi Beyannamesi İle : Bunu, diğer beyannamelerdeki damga vergisi ile karıştırmamak gerekir. İmzalanan (genellikle) sözleşmeler üstünden hesapladığımız damga vergisini Damga Vergisi Defterine kaydederiz. Sonrasında o ay için defterde biriken dip toplamı damga vergisi beyannamesi ile öderiz. Damga Vergisi Beyannamesi Nasıl Ödenir konulu yazımı okuyabilirsiniz. Ayrıca Yasal Defterler isimli makalemde tutulacak defterler ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Dövizli (Yabancı Para) Sözleşmelerde Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Belli bir parayı içeren sözleşmeler nisbi damga vergisine tabidirler. Sözleşmedeki damga vergisi oranı ‰ 9,48, yani binde 9,48’dir. Hesaplamak isterseniz matrahı 1000’e bölüp 9,48 ile çarpmanız gerekir (gülmeyin, bilmeyenler olabilir). Damga vergisi matrahı ise sözleşmenin içerdiği belli miktarda paranın KDV hariç kısmıdır. KDV demişken, KDV Tahakkuku isimli makalemde KDV tahakkuku nasıl yapılır görebilirsiniz.

Yabancı döviz ile sözleşme yapıldığında ise, matrahı bulmak için sözleşme tarihindeki TCMB (Merkez Bankası) döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevirmek gerekmektedir.

Damga Vergisi Tahakkuku Muhasebe Kaydı

Çok basit bir örnek üzerinden gidelim, net olsun. Mutfağımızı yenilemek istiyoruz diyelim. Usta ile 10.000 TL karşılığında anlaştık. İşimizi sağlama almak adına ve hukuki de olsun diye aramızda sözleşme yaptık.

Bu sözleşmeden doğan damga vergisi = 10.000 / 1.000 x 9,48 = 94,80 TL

Damga vergisi tahakkuku muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır:

damga vergisi tahakkuku kaydı

Ayrıca matrah ile birlikte hesapladığımız damga vergisini, damga vergisi kaşesi ile birlikte sözleşmenin üstüne sıra numarası ile yazmamız gerekmektedir. Damga vergisi kaşesi dediğimiz normal bir kaşedir ve şuna benzer bir ifade barındırır:

……. TL’lik damga vergisi XXX Ltd. Şti. tarafından ……. sıra no ile beyan edilip ödenecektir.

Daha sonra bu sözleşmeye ait matrahı ve hesaplanan damga vergisini damga vergisi defterine işlememiz gerekir. En son olarak da beyan edip ödemeliyiz.

 

Özet olarak damga vergisi budur. Umarım yararlı bir yazı olmuştur.

[Wow-Herd-Effects id=1]