Bordro Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Bordro Nasıl Muhasebeleştirilir?

Bordro Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bordro Nedir ve Nasıl Hesaplanır konusunu, bir bordronun nasıl oluşturulduğunu ve muhasebeleştirildiğini nacizhane paylaşmaya çalışacağım.

Bordro Nedir?

Öncelikle bordronun ne olduğu üzerinde duracak olursak, üzerinde gelirlerin özel ve yasal kesintilerin gösterildiği kıymetli bir evraktır. Gelirin tanımına baktığımızda Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret bölümünde tanımlanmış gelirleri kapsamaktadır. Yasal kesintilerin tanımında vergi, sigorta, vb, özel kesintiler ise avans, icra vb kesintileri kapsamaktadır. Kıymetli bir evrak olabilmesi için gerçek rakamlardan detaylı bir şekilde oluşmalı ki; sadece çalışan için değil işveren için de güvence kaynağı olabilsin. İlerde olası muhtemel davalarda delil olarak kullanılabilmesi için bordromuzun doğru düzenlendiğinden emin olmalıyız.

Bordrodaki rakamlara ek olarak bir çalışanın işveren açısından maliyetlerine de değineceğim ki muhtasar beyanname düzenleyenler için de bireysel bir bordrodan başlamak muhtasar beyannameyi kavramak için çok daha etkili olacaktır. Bu arada konumuzla alakalı olarak eğer bir erteleme olmaz ise 01.01.2018’den itibaren vergi dairesine beyan ettiğimiz Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi birleştiriliyor.

Bordro nedir ve nasıl hesaplanır konusuna, hesaplamaya konu kavramlar hakkında bilgiler vererek başlayalım:

Kursa ulaşmak için tıklayınız

Bordro Hesaplama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yazımın devamında 25 yaşında, bekar, sigortalı işte çalışan ve 3.300 TL brüt ücret alan bir bireyin Kasım ayı bordrosunu oluşturarak anlatım yapacağım. Bu çalışanımızın ücretinin yarısını ay ortasında 1.300 TL avans ve geri kalan kısımını ise ayın son iş gününde aldığını varsayalım.

Gelirlerimiz üzerinden kesilen vergiler Muhtasar Beyanname vergi dairesine; sigorta primleri ise SGK’na aylık prim ve hizmet listeleri ile beyan edilip ödenir.

Bordro Sigorta Primleri Hesaplama

Sigorta primleri % 22,50 oranında işveren, % 15 oranında da çalışanın maaşından kesinti yapılarak toplamda % 37,50 olarak ödenir. Yukarıda bahsettiğim kriterlerde çalışan bir birey için sigorta primleri 4 ana başlıktan oluşmaktadır;


   • Kısa vadeli sigorta kolları primi (%2),
   • Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları (%20),
   • Genel sağlık sigortası primi (%12,50)
   • İşsizlik sigortası (%3).

Aşağıdaki tablodan bu sigortaların çalışan ve işveren adına ödenmesi gereken oran ve tutarlarını görebilirsiniz. Bordro nedir ve nasıl hesaplanır konusunu anlayabilmek için SGK kesintileri ilk durağımızdır.

Kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi çalışanın sigorta primine tabi ücretleri üzerinden hesaplanır ve tamamı işveren tarafından SGK Kurumuna ödenir. Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortası bordromuzda SGK Primi adıyla bahsedilen ve sigorta primine tabi ücretleri üzerinden %14’ü alınarak direkt olarak ücretimizden kesinti yapılarak ödenen kısımdır. SGK Priminin %6’lık kısmı ise işverene aittir.  İşsizsizlik Sigorta Primi ise toplamda brüt ücretin %1’i çalışana %2’si ise işverene aittir. Örneğimizdeki 3.300 TL brüt ücret alan bir bireyin brüt ücreti ve bu ücretin işverene maliyeti 742,50 TL’dir.

Bordro sigorta primi
Bordromuza geri dönecek olursak bu aşamaya kadar brüt ücretimiz SGK Primi (%14) 462 TL ve İşsizlik Sigortası (%1) 33 TL olarak toplamda 495 TL kesintiye uğradı. Geriye 2.805 TL (3.300,00 – 462,00 – 33,00) kaldı bu da bizim gelir vergisi matrahımızı oluşturmaktadır.

işçi primi

Bordro Gelir Vergisi Hesaplama

Bordro Nedir ve Nasıl Hesaplanır konusunun bir diğer önemli etkeni Gelir Vergisi kesintileridir. Ücretimiz üzerinden kesilen gelir vergisi her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı tarifeye göre düzenlenir. Çalışandan kesilen gelir vergisi Muhtasar Beyanname ile vergi dairesine ödenir. Konu ile ilgili Muhtasar Beyanname Hazırlama Kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz. Burada en çok dikkat edilecek konu iki ayrı vergi tarifesinin olduğunun unutulmamasıdır. Bildiğiniz gibi Gelir Vergisi Kanunu 7 ayrı gelir tipinden oluşmakta olup, ücret için ayrı bir vergi tarifesi geri kalan 6 ayrı gelir tipi için de ayrı bir vergi tarifesi mevcuttur. Yıl içerisinde aylık olarak düzenlenen bordrolardaki aylık vergi matrahları her ay birbirine eklenmek suretiyle hangi ayın bordrosu yapılıyor ise kümülatif vergi matrahını da aşağıdaki tablodaki gibi takip etmek gerekiyor.

Kümülatif vergi matrahı
2017 yılı ücret gelir vergisine göre ilk 13.000 TL’ye kadar %15, 13.000 TL ile 30.000 TL arası kısım için % 20, 30.000 TL ile 110.000TL arası % 27 ve 110.000 TL üzerindeki matrahlar için ise % 35 olarak belirlenmiştir. Kasım ayı bordrosunu düzenlediğimize göre 3.300 TL brüt ücret alan çalışanın o ay için kümülatif vergi matrahı 30.855 TL ve 30.000 TL’yi aştığı için artık 2. vergi dilimine girmiştir ve 30.000 TL’yi aşan bölüm için % 20 vergi uygulanacaktır.

Bordro Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi Brüt ücretten SSK işçi primi ve ve işsizlik primi kesintisi düşüldükten sonra ki matraha uygulanır. Formüle edecek olursak;

Gelir Vergisi = (Brüt Ücret – SSK İşçi Primi – SSK İşçi İssizlik Primi) * Vergi Oranı

Gelir Vergisi = (3.300,00 – 462,00 – 33,00) = 2.805,00 TL Vergi Matrahı

% 20’lik Bölüm = 30.000 – 28.050,00 = 1.950 * 0,20 = 390,00 TL

% 27’lik Bölüm = 30.855 – 30.000 = 855 * 0,27 = 230,85 TL

Gelir Vergisi = 390 + 230,85 = 620,85 TL

Ücretimizden kesilen diğer bir vergi ise Damga Vergisidir ve toplam ücret geliri üzerinden hesaplanır oranı binde 7,59’dur. Örneğimizdeki 3.300TL’lik brüt ücretin damga vergisi ise 25,05 TL’dir (3.300*0,00759).

Vergi kesintilerinden sonra devlet tarafından çalışanın sosyal durumuna göre hesaplanan gelir vergisinden geri iade edilen bir tutar vardır; Asgari Geçim İndirimi (AGİ). Bu tutar çalışanın evli-bekar, evli ise eşinin çalışıp çalışmama durumuna, var ise çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Örneğimizdeki birey 25 yaşında ve bekar demiştik bu kriterlere göre devletin belirlediği AGİ 133.31 TL’dir. AGİ vergi ve primler kesildikten sonra gelir vergisi kesintisinden mahsup edilir. Bu durumda kesilen Gelir Vergisi 620,85 TL) ise bu vergiyle AGİ’yi mahsup edersek (620,85 -133,31), kesilen net gelir vergisini 487,54 TL olarak elde etmiş oluruz. Yazımın başında kişinin maaşını avanslı olarak aldığını ayın ortasında 1.300 TL’sinin hesabına yattığını söylemiştim. Bu da Kasım ayı bordrosunda Avans olarak gösterilmelidir. Kasım ayının son iş gününde bu kişinin hesabına geçecek ücret tüm kesintilerden sonra 992,41 TL olacaktır.

Bordro-net ödenen

 

Bordro Nasıl Muhasebeleştirilir?

Bordro nedir ve nasıl hesaplanır konusundan sonra sıra geldi bordromuzu muhasebeleştirmeye. Bordronun nasıl oluştuğunu açıkladıktan sonra bu bordronun nasıl muhasebeleştirildiğini açıklayacağım. Kasım ayında yapılan ilk işlem çalışana avans yatırılmasıdır ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Avans Yevmiye Kaydı
Kasım ayı sonuna gelindiğinde ise artık bordro tahakkuk etmiştir ve aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir. Kişinin çalıştığı birime göre gider hesabı değişiklik gösterebilir. Örneğin üretim departmanında çalışan bir kişi için kebir hesabı 720 olurken, genel yönetim departmanında çalışan bir kişi için 770 kebir hesabı kullanılır.

Bordro Tahakkuku Yevmiye Kaydı

Bordro nedir ve nasıl hesaplanır konusu ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar umarım herkes için faydalı bir yazı olmuştur ve bu konuyla ilgili nacizhane bilgilerimi sizlere anlaşılır bir dille aktarabilmişimdir.

[Wow-Herd-Effects id=1]