Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri

Kapsamına Göre Maliyet

Selam arkadaşlar, bu yazımda sizlere SMMM Staja Giriş Sınavında kesin 1 soru gelen kapsamına göre maliyet konusunu anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar ve sınava girecek arkadaşlar bu soruyu kaçırmazlar çünkü maliyet muhasebesi standart sapması olan bu sınavda belirleyici dersler arasında yer almaktadır. MuhaSebep felsefesine uyarak çok fazla detaya girmeden sadece bu konuya özgü bilinmesi gereken ipuçlarını verip ilerleyen zamanlarda Maliyet Muhasebesi hesaplarını daha detaylı inceleyebiliriz.

Maliyet, harcama ve gider arasındaki fark Maliyet Muhasebesi Nedir konulu yazıda anlatılmıştı.

Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri

Maliyet muhasebesinde bir mamulün üretilebilmesi için 3 ana gider hesabımız vardır. Bunlar;


  1. 710 – Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri – (DİMM)
  2. 720 – Direkt İşçilik Gideri – (DİG)
  3. 730 – Genel Üretim Gideri – (GÜG)

Kursa ulaşmak için tıklayınız

 

Maliyet muhasebesinde 2 çeşit gider bulunmaktadır; sabit ve değişken. Sabit giderler faaliyet hacmindeki artış ve azalışlardan etkilenmezler ama değişken giderler faaliyet hacmine göre değişiklik gösterir. Sabit giderlere örnek olarak üretimde kullanılan bir makine amortismanını düşünebiliriz. Elektrik tüketimi ise o fabrikanın ne kadar çalıştığına bağlı olarak değiştiği için değişken gidere örnek gösterilebilir. Sorularda da karşımıza Sabit ve Değişken Direkt İlk Madde Malzeme Gideri, Direkt İşçilik Gideri, Genel Üretim Gideri olarak çıkabilir. Kapsamına göre maliyet konusunda ise ayrım sadece genel üretim giderinde yapılmaktadır.

Asal Maliyet, Değişken Maliyet, Normal ve Tam Maliyet olmak üzere 4 tane kapsamına göre maliyet uygulama yöntemi vardır:

Asal Maliyet Yöntemi

Asal Maliyet Yöntemi çok eski bir yöntem olarak bilinir ve sanayileşmeden önce kullanılabilen bir uygulama diyebiliriz. Sadece 710-Direkt İlk Madde Malzeme ve 720-Direkt İşçilik Giderini kapsar.

Toplam Maliyet = DİMM + DİG

Birim Maliyet = Toplam Maliyet / Üretim Miktarı

Değişken Maliyet Yöntemi

Değişken Maliyet Yöntemi isminden de anlaşılacağı gibi giderlerin sadece Değişken olan kısımlarını üretimin maliyetine dahil eder.

Toplam Maliyet = DİMM + DİG + Değişken GÜG

Birim Maliyet = Toplam Maliyet / Üretim Miktarı

Normal Maliyet Yöntemi

Normal Maliyet Yöntemi değişken giderlerin tamamını ve Genel Üretim Giderlerinin sabit kısmının Kapasite Kullanım Oranı kadarını dahil eder.

Toplam Maliyet = DİMM + DİG + Değişken GÜG + (Sabit GÜG * %KKO)

Birim Maliyet = Toplam Maliyet / Üretim Miktarı

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Nedir?

Bu oranı örnekle açıklarsak daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bir maden işletmesini düşünecek olursak, aylık çıkarabileceği maksimum maden 100 ton iken gerçekleşen maden çıkışı 75 ton ise kapasite kullanım oranı %75 olur. Yani başka bir değişle kapasite kullanım oranı o işletmenin üretim kapasitedir diyebiliriz. Sorularda da zaten işletmenin aylık üretim kapasitesini ve gerçekleşen üretim miktarını verir, KKO bizim bulmamız beklenir. Tabi ki bazen KKO yüzde şu kadardır diye söylerse o gün şanslı gününüzdesiniz demektir.

 

Tam Maliyet Yöntemi

Tam Maliyet Yöntemi sabit değişken ayrımı yapmadan tüm giderlerler toplam maliyete dahil edilir.

Toplam Maliyet = DİMM + DİG + Değişken GÜG + Sabit GÜG

Birim Maliyet = Toplam Maliyet / Üretim Miktarı

 

Hangi yöntem ile hesaplanırsa hesaplansın, hesapladığımız maliyet Satışların Maliyeti Tablosuna gider. Detaylı bilgi için Satışların Maliyeti Tablosu Nedir konulu yazıyı inceleyebilirsiniz.

 

Bu konuyla ilgili benim özetle anlatacaklarım bu kadar, umarım sınava hazırlanan arkadaşlarıma katkısı olur. Başka bir maliyet muhasebesi konularında görüşmek üzere.

[Wow-Herd-Effects id=1]